Liên hệ

CÔNG TY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM BÁCH KHOA
Văn Phòng làm việc
Địa chỉ: 18 Cao Bá Quát – HN
Website: www.xaydungchongtham24h.net
Email: xaydungchongtham24h@gmail.com
Cán bộ điều hành Mr. Hùng: 0904.648.212
Điện thoại: 0438.717.404