Nơi nhập dữ liệu

Phòng chống cháy, nổ

Mô tả sản phẩm

Phòng chống cháy, nổ
*Phổ biến nội qui về phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.
*Khi hàn hơi, hàn điện phải tuân thủ các quy tắc về an toàn phòng nổ, phòng cháy của cơ quan thanh tra an toàn lao động và cơ quan phòng cháy chữa cháy.
*Bố trí các bình bọt CO2 chống cháy tại các nơi dễ gây ra hoả hoạn như: kho, khu vực gia công, văn phòng tại công trường và tại các địa điểm đang thi công.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Phòng chống cháy, nổ”